Inbjudan till BVVFs 17 e områdes/Års-möte
Borsökna Väster

Torsdag 17/11 kl 19 – ca 20.15 i Mesta Skolas Matsal

Dagordning:

1. Vad vill du ha för typ av bostads/fritids område med stöd av styrelsen och föreningens medlemmar? Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

2. Föreningens verksamhet och våra aktiviteter i området och vad kan och vill du bidra med för att saker kan genomföras?

3. Områdesinformation om byggverksamhet och övriga planer i närtid.

4.  Resultatet av Trafikhändelser och Grannsamverkan mot brott, utfall.  Är Grannsamverkan MOT Brott i området tillräckligt i dagens brotts samhälle?

5. Årsmöte, föreningens ekonomi med ditt viktiga stöd, valfrågor, betydelsefulla medlemsavgiften.

6. Övriga  områdes frågor 

7. Tack och Avtackningar

Hjärtlig välkomna / Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Områdesbrevet nu i din låda.

Här kommer lite information om vad som hänt och händer i vårt underbara område.

Stöd verksamheten genom att betala in din medlemsavgift på endast 200 kr till Plusgiro 642979-9. Om du inte fått områdesbrevet med bilagd faktura, så ange Fastighetsbeteckning och ditt namn och adress med inbetalningen.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Idrott i Borsökna sjön genom åren

Sörmlands idrottshistoriska sällskap har publicerat detta blad om idrott i och kring Borsökna.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Områdes- /Årsmöte för Borsökna Väster Bvvf

Plats: Mesta skola

Torsdagen 11.11 kl 19

Äntligen dags för vårt områdesmöte. Förra årets möte ställdes in pga corona-restriktionerna. De är nu släppta men vi kommer i alla fall att under mötet skapa förutsättningar för er säkerhet.

Agenda

◦ Områdesinformation om byggverksamhet och övriga planer

◦ Föreningens verksamhet och våra aktiviteter i området

◦ Vad tycker och vad vill medlemmarna?

◦ Resultatet av Trafikhändelser och Grannsamverkan mot brott, utfall.

◦ Årsmöte, ekonomi och valfrågor

◦ Avtackningar

Hjärtligt Välkomna

Styrelsen för BVVF

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Informationsbrev april 2021

Nu är informationsbrevet utskickat. Tyvärr har kommunen förändrat sin hemsida, så att ett par QR-koder i brevet inte stämmer. Här publiceras därför en något förändrad version med fungerande koder.

Här finns länkar motsvarande koderna, som gäller stadsplanen : https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/mesta-berga-och-borsokna/2019-11-22-nya-bostader-i-borsokna

och blomlådorna : https://www.eskilstuna.se/e-tjanster/ansok-om-att-fa-stalla-blomlador-pa-gatan

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Samrådsutställning på Värjan.

Nu pågår, fram till 31 jan, en samrådsutställning på Värjan, över de planlagda bostäderna i Borsökna Väster.

Föreningen har ännu inte erhållit svar på styrelsens frågor från samrådsmötet dec 2019.

Bvvf önskade då bla en annan bussträckning, något som verkar vara med i nya planen.

Styrelsen har för avsikt att ta del av fördjupningen av planerna.

Bvvf uppmanas informera om utställningen på våra sociala media.

Länk till digital presentation: https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/pagaende-detaljplanearbeten/borsokna-1304.html?fbclid=IwAR0XxEDIyjcPxLyLjenCNRE_0GuF3DaDeWrhOcrru7z-1JBpJBSIrVksW0c

Synpunkter skall ha inkommit senast 31 jan 2021.

Mvh

Bvvf Styrelse

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Verksamhetsberättelse och senarelagt Års/områdesmöte

På grund av Covid-19 kommer höstens årsmöte att flyttas fram till någon gång i vår.

Då planeras ett möte. där förutom de vanliga årsmötesprocedurerna, information om vad som händer och sker i vårat område. Dessa följs av diskussioner om de förslag som då inkommit till styrelsen. Under informationen kommer vi att ha  deltagande från polisen.

I och med förseningen, presenterar föreningen här nedan en verksamhetsberättelse i digitalt format med en sammanfattande redogörelse för föreningens ekonomi.

BVVFs styrelse

Verksamhetsberättelse BVVF – 2019-2020

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Lyckat Grannsamverkans-möte med duktige och engagerade Kommunpolisen Thomas Bergqvist.

Ca 30 st boende närvarade i Ösregnet för att samtala och lyssna kring de negativa händelser som identifierats även i vårt område och som alla vill ha stopp på.

Det har setts knark i Corona spåren samt div störningar vid våra tre bad på vår Borsökna väster sida.

Bvvf har bra samarbete med Fritid om bla skyltar som redan haft initial effekt.

(Östra sidan är inte föreningens område som också har signalerade problem )

Kommunens säk-ansvarig Eva Karlsson närvarade och Bvvf blir nu med i det händelsenätverket.

Mötet uppskattades av alla parter.

Mycket Bra sa Thomas som nu rapporterar internt inom polisen.

Området har redan sett polisbilar patrullera.

Vårt Grannsamverkans område Mot brott  grundades 2005 och har gett nytta.

I Thomas portfölj var uppmuntra till att tipsa polis om händelser via tel eller nätet.

Tveka heller inte om att Ring 112 om pågående brott.

Flera ville starta promenerande Grannsamverkans grupper i gula samverkans västar.

Västarna kommer efter midsommar ut till några intresserade föräldrar och de blir  kontaktpersoner via Bvvf.

Promenerande hundägare uppmanades att reagera och signalera (och de  ser en hel del).

Föreningen ser över möjligheten att starta en Messenger grupp för Grannsamverkans info.

”Nu tar vi tag i det här direkt

var budskapet”

Om vi alla tillsammans är uppmärksamma och hjälps åt tycker buset är det inte är kul att vara i vårt fina område och känner sig inte välkomna här.

Vi har redan god grannsamverkan igång. Området har nu en stor chans att  med kraft tillsammans motarbeta buset.

Avstämning  med polis sker i höst .

Ev närvarar gärna Thomas på föreningens områdesmöte.

Tack för din uppmärksamhet.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Områdesbrev 2020

Informationsbrevet är nu ute. Stöd verksamheten genom att betala in din medlemsavgift  på endast 200 kr till Plusgiro 642979-9. Om du inte fått områdesbrevet med bilagd faktura, så  ange Fastighetsbeteckning och ditt namn och adress med inbetalningen.

Förtydligande gällande inbetalning för de som fått faktura.!! Det blev lite oklart i områdesbrevet. Ange endast OCR-nummer i fältet ”OCR/meddelande” vid inbetalning!! Annars räknas det som meddelande och kanske inte accepteras.

I områdesbrevet kan du bl.a. läsa om hur du skall göra för att bli blomfadder till våra farthindrande och vackra blomlådor

Intresset för blomlådor har glädjande nog ökat, föregående år prydde hela 16 lådor våra gator. Detta ser inte bara trevligt ut utan sänker även hastigheten markant i området vilket ökar säkerheten för oss alla.

Vill du vara blomfadder i år igen, eller söka om att ta hand om ett blomlåde-par för första gången? Observera att du måste ansöka på nytt varje år!

Som värd ansvarar du för att få lådorna på plats, plantera, vattna och sköta om. Föreningen står för lådor samt kostnad för jord och blommor för de 15 första personer som fått godkänt av kommunen och meddelat Noomi detta. Mer information kommer när du fått ditt tillstånd från kommunen.

Gör så här:

• Ansök om tillstånd hos kommunen snarast men allra senast den 28 maj, googla ”blomlådor

Eskilstuna kommun” så hamnar du rätt.

• Observera att du måste bo i anslutning till önskad placering av blomlådorna samt att kontaktperson 2 inte får bo i samma hushåll.

• Skicka sedan det godkännande du får från kommunen så snart som möjligt till Noomi via mail eller SMS (enligt nedan) med dina kontaktuppgifter eller lägg det i Noomis brevlåda på Mestavägen 24. Observera att villaföreningen endast betalar material för de femton första som meddelat sina godkännanden till Noomi.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Noomi

BVVF Informationsbrev 2020-1

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Lite nostalgi

En utflyttad Borsöknabo skickade över dessa exemplar av en gammal lokal tidning kallad ”Borsöknabladet”. De ger en härlig inblick i livet i Borsökna förr, speciellt midsommarfirandet.

Borsöknabladet_1953_10 Borsöknabladet_1952_9 Borsöknabladet_1950_7 Borsöknabladet_1949_6 Borsöknabladet_1948_5 Borsöknabladet_1947_4

Dessutom fick vi ett par verser om Borsöknas midsommardans.

Midsommardans

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd