Blomlådor, information

Här kan du läsa om hur du skall bära dig åt för att ta hand om blomlådor utplacerade i vårt område.

https://www.bvvf.nu/wp-content/uploads/2023/03/Blomlador-Vastra-Borsokna.pdf

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Blomlådor, information

Protokoll från områdesmötet 2022

Ca 30 personer kom till mötet där deltagarna glädjande gav samtycke och tyngd till vår verksamhet  och gav starkt bifall till vårt budskap i olika frågor. En sammanfattning av det som avhandlades går att läsa i bifogade protokoll. Årsmötesprotokoll Borsökna Väster villa och fritidsförening 2022 Ett stort tack till de engagerade deltagarna!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från områdesmötet 2022

Inbjudan till BVVFs 17 e områdes/Års-möte
Borsökna Väster

Torsdag 17/11 kl 19 – ca 20.15 i Mesta Skolas Matsal

Dagordning:

1. Vad vill du ha för typ av bostads/fritids område med stöd av styrelsen och föreningens medlemmar? Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

2. Föreningens verksamhet och våra aktiviteter i området och vad kan och vill du bidra med för att saker kan genomföras?

3. Områdesinformation om byggverksamhet och övriga planer i närtid.

4.  Resultatet av Trafikhändelser och Grannsamverkan mot brott, utfall.  Är Grannsamverkan MOT Brott i området tillräckligt i dagens brotts samhälle?

5. Årsmöte, föreningens ekonomi med ditt viktiga stöd, valfrågor, betydelsefulla medlemsavgiften.

6. Övriga  områdes frågor 

7. Tack och Avtackningar

Hjärtlig välkomna / Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till BVVFs 17 e områdes/Års-möte
Borsökna Väster

Områdesbrevet nu i din låda.

Här kommer lite information om vad som hänt och händer i vårt underbara område.

Stöd verksamheten genom att betala in din medlemsavgift på endast 200 kr till Plusgiro 642979-9. Om du inte fått områdesbrevet med bilagd faktura, så ange Fastighetsbeteckning och ditt namn och adress med inbetalningen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Områdesbrevet nu i din låda.

Idrott i Borsökna sjön genom åren

Sörmlands idrottshistoriska sällskap har publicerat detta blad om idrott i och kring Borsökna.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Idrott i Borsökna sjön genom åren

Områdes- /Årsmöte för Borsökna Väster Bvvf

Plats: Mesta skola

Torsdagen 11.11 kl 19

Äntligen dags för vårt områdesmöte. Förra årets möte ställdes in pga corona-restriktionerna. De är nu släppta men vi kommer i alla fall att under mötet skapa förutsättningar för er säkerhet.

Agenda

◦ Områdesinformation om byggverksamhet och övriga planer

◦ Föreningens verksamhet och våra aktiviteter i området

◦ Vad tycker och vad vill medlemmarna?

◦ Resultatet av Trafikhändelser och Grannsamverkan mot brott, utfall.

◦ Årsmöte, ekonomi och valfrågor

◦ Avtackningar

Hjärtligt Välkomna

Styrelsen för BVVF

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Områdes- /Årsmöte för Borsökna Väster Bvvf

Informationsbrev april 2021

Nu är informationsbrevet utskickat. Tyvärr har kommunen förändrat sin hemsida, så att ett par QR-koder i brevet inte stämmer. Här publiceras därför en något förändrad version med fungerande koder.

Här finns länkar motsvarande koderna, som gäller stadsplanen : https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/mesta-berga-och-borsokna/2019-11-22-nya-bostader-i-borsokna

och blomlådorna : https://www.eskilstuna.se/e-tjanster/ansok-om-att-fa-stalla-blomlador-pa-gatan

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev april 2021

Samrådsutställning på Värjan.

Nu pågår, fram till 31 jan, en samrådsutställning på Värjan, över de planlagda bostäderna i Borsökna Väster.

Föreningen har ännu inte erhållit svar på styrelsens frågor från samrådsmötet dec 2019.

Bvvf önskade då bla en annan bussträckning, något som verkar vara med i nya planen.

Styrelsen har för avsikt att ta del av fördjupningen av planerna.

Bvvf uppmanas informera om utställningen på våra sociala media.

Länk till digital presentation: https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/pagaende-detaljplanearbeten/borsokna-1304.html?fbclid=IwAR0XxEDIyjcPxLyLjenCNRE_0GuF3DaDeWrhOcrru7z-1JBpJBSIrVksW0c

Synpunkter skall ha inkommit senast 31 jan 2021.

Mvh

Bvvf Styrelse

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Samrådsutställning på Värjan.

Verksamhetsberättelse och senarelagt Års/områdesmöte

På grund av Covid-19 kommer höstens årsmöte att flyttas fram till någon gång i vår.

Då planeras ett möte. där förutom de vanliga årsmötesprocedurerna, information om vad som händer och sker i vårat område. Dessa följs av diskussioner om de förslag som då inkommit till styrelsen. Under informationen kommer vi att ha  deltagande från polisen.

I och med förseningen, presenterar föreningen här nedan en verksamhetsberättelse i digitalt format med en sammanfattande redogörelse för föreningens ekonomi.

BVVFs styrelse

Verksamhetsberättelse BVVF – 2019-2020

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse och senarelagt Års/områdesmöte

Lyckat Grannsamverkans-möte med duktige och engagerade Kommunpolisen Thomas Bergqvist.

Ca 30 st boende närvarade i Ösregnet för att samtala och lyssna kring de negativa händelser som identifierats även i vårt område och som alla vill ha stopp på.

Det har setts knark i Corona spåren samt div störningar vid våra tre bad på vår Borsökna väster sida.

Bvvf har bra samarbete med Fritid om bla skyltar som redan haft initial effekt.

(Östra sidan är inte föreningens område som också har signalerade problem )

Kommunens säk-ansvarig Eva Karlsson närvarade och Bvvf blir nu med i det händelsenätverket.

Mötet uppskattades av alla parter.

Mycket Bra sa Thomas som nu rapporterar internt inom polisen.

Området har redan sett polisbilar patrullera.

Vårt Grannsamverkans område Mot brott  grundades 2005 och har gett nytta.

I Thomas portfölj var uppmuntra till att tipsa polis om händelser via tel eller nätet.

Tveka heller inte om att Ring 112 om pågående brott.

Flera ville starta promenerande Grannsamverkans grupper i gula samverkans västar.

Västarna kommer efter midsommar ut till några intresserade föräldrar och de blir  kontaktpersoner via Bvvf.

Promenerande hundägare uppmanades att reagera och signalera (och de  ser en hel del).

Föreningen ser över möjligheten att starta en Messenger grupp för Grannsamverkans info.

”Nu tar vi tag i det här direkt

var budskapet”

Om vi alla tillsammans är uppmärksamma och hjälps åt tycker buset är det inte är kul att vara i vårt fina område och känner sig inte välkomna här.

Vi har redan god grannsamverkan igång. Området har nu en stor chans att  med kraft tillsammans motarbeta buset.

Avstämning  med polis sker i höst .

Ev närvarar gärna Thomas på föreningens områdesmöte.

Tack för din uppmärksamhet.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lyckat Grannsamverkans-möte med duktige och engagerade Kommunpolisen Thomas Bergqvist.