Lyckat Grannsamverkans-möte med duktige och engagerade Kommunpolisen Thomas Bergqvist.

Ca 30 st boende närvarade i Ösregnet för att samtala och lyssna kring de negativa händelser som identifierats även i vårt område och som alla vill ha stopp på.

Det har setts knark i Corona spåren samt div störningar vid våra tre bad på vår Borsökna väster sida.

Bvvf har bra samarbete med Fritid om bla skyltar som redan haft initial effekt.

(Östra sidan är inte föreningens område som också har signalerade problem )

Kommunens säk-ansvarig Eva Karlsson närvarade och Bvvf blir nu med i det händelsenätverket.

Mötet uppskattades av alla parter.

Mycket Bra sa Thomas som nu rapporterar internt inom polisen.

Området har redan sett polisbilar patrullera.

Vårt Grannsamverkans område Mot brott  grundades 2005 och har gett nytta.

I Thomas portfölj var uppmuntra till att tipsa polis om händelser via tel eller nätet.

Tveka heller inte om att Ring 112 om pågående brott.

Flera ville starta promenerande Grannsamverkans grupper i gula samverkans västar.

Västarna kommer efter midsommar ut till några intresserade föräldrar och de blir  kontaktpersoner via Bvvf.

Promenerande hundägare uppmanades att reagera och signalera (och de  ser en hel del).

Föreningen ser över möjligheten att starta en Messenger grupp för Grannsamverkans info.

”Nu tar vi tag i det här direkt

var budskapet”

Om vi alla tillsammans är uppmärksamma och hjälps åt tycker buset är det inte är kul att vara i vårt fina område och känner sig inte välkomna här.

Vi har redan god grannsamverkan igång. Området har nu en stor chans att  med kraft tillsammans motarbeta buset.

Avstämning  med polis sker i höst .

Ev närvarar gärna Thomas på föreningens områdesmöte.

Tack för din uppmärksamhet.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.