Samrådsutställning på Värjan.

Nu pågår, fram till 31 jan, en samrådsutställning på Värjan, över de planlagda bostäderna i Borsökna Väster.

Föreningen har ännu inte erhållit svar på styrelsens frågor från samrådsmötet dec 2019.

Bvvf önskade då bla en annan bussträckning, något som verkar vara med i nya planen.

Styrelsen har för avsikt att ta del av fördjupningen av planerna.

Bvvf uppmanas informera om utställningen på våra sociala media.

Länk till digital presentation: https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/pagaende-detaljplanearbeten/borsokna-1304.html?fbclid=IwAR0XxEDIyjcPxLyLjenCNRE_0GuF3DaDeWrhOcrru7z-1JBpJBSIrVksW0c

Synpunkter skall ha inkommit senast 31 jan 2021.

Mvh

Bvvf Styrelse

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.