Områdes- årsmöte för Borsökna Väster

Inbjudan till kombinerat områdes- årsmöte för Borsökna Väster Torsdagen den 5/10 Kl 18.30 i Mesta Skola (vid Bynäsvägen).

67 procent av fastigheterna är medlemmar i Bvvf.

Styrelsen vill genom detta möte ha synpunkter om vilka frågor som skall drivas under verksamhetsåret.

Följande ämnen kommer bla att tas upp . Du kanske har flera ämnen som är av allmänt intresse

1. Undersöka möjligheten till utegym vid lekplatsen

2. Blomlådornas vara eller icke vara i området. För- och nackdelar

3 utveckling av lekytor grönytor i området

4. Undersöka ev förändring av Bussens sträckning genom området

5. Mera sociala aktiviteter utöver Tomtenatta Cykelorientering

Typ områdesfest? Mulleaktivitet för barn? Golf för alla golfare och påhejare

6. Siktfrågor i området för trafikens bästa och ökad trafiksäkerhet

7. Våra badplatsers utveckling 

8. Skadegörelser i området Hur kan de minskas?

9. Gång och cykelväg, vad Vill området?

10. Vildsvinens utveckling Vad kan göras?

Majoritetsbeslut gäller i viktiga områdesfrågor 

Frukt och godis finns i skolan.

Välkommen att lyssna och tycka till.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.