Trafik

 Vinterunderhåll i Borsökna Väster

Vintern håller sig kvar fast Vårdagjämningen nyss har varit!

Regler och nivå för snöröjning diskuteras med kommunen, eftersom det varierar mycket i området. Det är svårt att gå i området när trottoarerna är snötäckta.

Fastighetsägare har en rad olika skyldigheter i samband med att det snöar och blir halt. För att hålla isär var och hur dessa åtaganden gäller, är kommunens gatunät uppdelat i så kallade A- och B-gator. För snöröjning på gångbanor vid A-gator så ansvarar fastighetsägaren för snöröjning och halkbekämpning. Falkvägen är inte klassad som A-gata idag.

Varje fastighetsägare är skyldig att ta vara på sin egen snö. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen utanför tomtgräns i hopp om att snöplogen ska ta bort snön. Ej heller är det tillåtet att lägga snö på grannens fastighet. Kommunen får inte ösa in snö på fastighetsmark.

Terrängskoter får inte färdas på allmän väg. I övrigt gäller Länsstyrelsernas regler för terrängkörning.