Styrelsen

BVVF-styrelse för 2018-2019

Ordförande ; Lennart Lindh omval 1 år

Sekreterare; Annika Gustafsson omval 1 år

ledamot: Anna-Karin Sigurd omval 1 år

ledamot: Lars Eriksson omval 1 år

ledamot: Noomi Frid nyval 1 år

ledamot: Per-Erik  Andersson nyval 1 år

adjungerad web : Bengt Dordlofva omval 1 år

adjungerad för överlämning trafik ; Henric Storswedh

adjungerad överlämning ekonomi : Sara Jälmestål

adjungerad för ekonomiansvar med ersättning; Jonas Forsberg

revisor . Ulf Bäckstrand omval 1 år

valberedning sammankallande: Jan Persson Wistrand.