2013

Styrelsemöten 2013

 24 januari                                                                                                                                           11 februari (arbetsmöte)                                                                                                                                 18 mars                                                                                                                                              10 april (trafiksektionen deltar på kommunens öppna hus där Eskilstunas nya cykelplan presenteras)                                                                                                                                       15 april (arbetsmöte medlemsutskick)                                                                                            4 maj (trafikdag)                                                                                                                                 27 juni (styrelsemöte och planering inför områdesmötet)                                                          22 augusti (arbetsmöte inför områdesmötet 29 augusti)                                                          29 augusti(områdesmöte 2013)

Protokoll                                                                                                                                                                                                        

20130124 

20130318

20130627                                                                                                                                       Områdesmote 20130829