Mesta Piraterna

Badet Mesta Piraterna ligger vid slutet av Solvägen. Detta är ett uppskattat bad för de boende i området.

Badplatser

 

 

 

 

A) I-Bryggan   B) T-Bryggan   C) Mesta Piraterna

Badplats Mesta Piraterna är inte klassad som en kommunal badplats och inga planer finns från kommunen att klassa den som en. Kommunen anser att de kommunala baden kring Borsökna sjön är tillräckligt många. Detta innebär att inga åtgärder kommer ske från kommunens eller BVVF badsektions sida.