Kontakt

Synpunkter eller förbättringsförslag? Har du synpunkter om BVVF? Eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Då vill vi gärna ha reda på det. Kontakta oss gärna

Trafiksektionen                                                                                                                           ralph.angestam@telia.com
ulrika@scherberg.se                                                                                                                                Sara Andersson sarawejkner@hotmail.com

Badsektionen                                                                                                                                annika.m.gustafsson@telia.se                                                                                                          Lars Eriksson (070-636 6329 eller 016-51 58 84)                                                                 lennart_lindh@telia.com

IT/hemsida

bengt@dordlofva.se
lennart_lindh@telia.com

Ekonomi  

Sara Jälmestål (kassör) sara.jalmestal@live.se

Sektreterare/djur                                                                               annika.m.gustafsson@telia.com

Övrigt                                                                                                                                       Mailadress BVVF: info@bvvf.nu    Facebook: facebook.com/Borsökna Väster