Cykelorientering Runt i Borsökna Väster

Bvvf ordnar lördagen 2/9 en cykelorientering med start kl 12 -12.30 vid Busshållplatsen.Tag med familjen och cykla runt i området på en kul tur. Tävla individuellt eller i grupp.

Du får en karta med några inritade platser och utrymme för svar.

På dessa platser hittar ni tipsfrågor eller någon aktivitet som ger poäng.

Få svaren rättade i mål och få pris.

Barn måste ha hjälm, men rekommenderas även för vuxna.

Cykla försiktigt!

Häng med på en ny kul Bvvf aktivitet.

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Områdesdag

BVVF anordnar denna områdesdag lördag 6.5 11-14 ett flertal aktiviteter. Tag gärna med korg med fika.

Tält finns uppsatt vid busshållplasen. 

1 – Helikopterflyg över området – från anvisad plats vid Svanvägen. 

En fantastisk upplevese väntas.

Inga kostnader för föreningen. Renommerat helikopter företag ( http://heliairsweden.com/sv ) står för säkerheten. 

Ca 8 lyft per timme ger totalt ca 40 personer per timme. 300 kr/pers omfattar härliga ca 4-5 minuter. Betalning kontant eller med Swish. 

Ingen förbokning. Tag med kameran. Ev olägenheter kan uppstå av ljudet från helikoptern. Ingen lågflygning kommer att ske. Markägaren har godkänt aktiviteten. Vid dåligt väder ställs denna del in!

2 – en Ambulans demas av sjukvårdspersonal samt uniformerad polis med polisbil aviserar närvaro 

Tillkommer Information kring bla ökad trafiksäkerhet i området.

3 – BVVF anordnar fotboll i olika små matcher typ Real mot Barca. 

4 – Tipspromenad m.m.  

5 – Skottkärreloppis – ta med vad du vill bli av med och sälj på anvisad plats.

6. Extern leverantör står för korvförsäljning.

Mycket folk väntas komma – lämna bilen hemma.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

OBS! Årsmöte, onsdagen den 5/10

Dags för det årliga mötet inom vår förening, där vi berättar vad vi gjort under det gångna året och inhämtar Dina synpunkter och förslag inför det kommande året. Ny lokal i år!

Matsalen

Mesta Skola 

Bynäsvägen 27

Tid: 5/10 kl 18:00

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Information Grannsamverkan!

Kontaktombud sökes! Informationsmöte!
Ställ upp och hjälp till!

Syftet med Grannsamverkan är att göra Borsökna Väster mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårat fina bostads- och fritidsområde.

Grannsamverkan i Borsökna Väster har pågått i 10 år. Resultatet är positivt.
Grannsamverkans-området växer och tyvärr gör även brottsligheten i samhället. Nu vill styrelsen i samråd med polis förbättra och förstärka Grannsamverkan i området med ytterligare kontaktombud.

Rollen är att hjälpa till att lokalt där du bor sprida information, bestämma områdets minikrav för deltagande med rekommendationer till ökat brottsskydd , medverka i ev årsaktiviteter med polis.
Arbetet är inte betungande men viktigt.

Det finns inga andra än vi själva som kan förhindra vardagsbrott i vårt område. Vill du komma och lyssna innan du bestämmer dig maila info@bvvf.nu

Datum för Infomötet är 24 februari kl. 18.30 i Triangelborg

Då närvarar polisen och styrelsens huvudkontaktombud tillika ordförande.
Välkommen till att lyssna på ett viktigt uppdrag.

Styrelsen Bvvf

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Grannsamverkan

Lite information från styrelsen om vår grannsamverkan.

BVVF träffade i december vår Kommunpolis Micke Pettersson. Har är ensam polis med uppgift att hantera grannsamverkan.

 1. Under 2015 28 st polisanmälningar i Borsökna Västra samt Berga och ”östra” Borsökna, varav 7 st polisanmälningar i Borsökna V. Anmälningarna avser; Tillgrepp av cyklar och mopeder, husfridsbrott och hot. Inga husinbrott eller narkotika ,bra ! Inga trafikolyckor . Bra igen! Dock 1 Buss i diket.
  Bostadsinbrotten ligger under året i hela Eskilstuna på ca 50 st
  Nedåtgående trend. Saken går dock i vågor.
  Polisen har identifierat några inbrottsligor bla från Baltikum.
  De kan bli tagna sitter några dar innan det är dags igen.
  De kommer i buss och tycker inte om Grannsamverkans skyltar

  Mycket viktigt! ser någon märkliga bussar ring polis och informera Bvvf.

  Tyvärr anmäls inte alla brott i området. Viktigt att så sker!

 2. Borsökna väster i år; 10 års jubileum  för vår grannsamverkan!!
  Bvvf Området är Eskilstunas största med naturliga avgränsningar beträffande infarter
  Polis tycker Området sköter vår Grannsamverkans uppgift bra och korrekt.
  Finns vissa grundkrav för området typ observation av grannar och nära kontakt med grannar ”nu reser vi bort”

Vi vill uppmana alla att ha god kontakt med era grannar och informera dem när ni skall vara borta. När er granne är borta håll ett extra öga på vad som sker. Detta är en grundförutsättning för att konceptet skall fungera.

Grannsamverkans betydelse ökar i Eskilstuna. Nya områden tillkommer kontinuerligt om grundkrav uppfylls.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

BVVF’s årsmöte, Onsdagen 16. Sept kl 18.30 i Triangelborg

Hur vill du som boende att området skall utvecklats?

BVVF är en frivillig förening som driver frågeställningar som berör fastighetsägare i Borsökna Väster. Medlemmarna verkar för ett välskött och trivsamt område, för tillsyn av lek- och badplatser, trafik, vägnät samt vägarnas underhåll.

Det är du som ger styrelsen dess arbetsinriktning!

Vad vill du förbättra? Axplock nedan!

¤  Skall föreningen arbeta för att ersätta blomlådor med fasta hinder som ev kan bli flera?
¤  Hur skall grannsamverkan förbättras eller skall vi lägga ner ansträngningarna?
¤  Vad gör du i grannsamverkan?
¤  Sikten och säkerheten på våra vägar? Är den bra?
¤  Finns det mindre bra saker i området som föreningen kan bidra med sin hjälp och våra kontakter med polis och kommun?
¤  Busstrafiken okey?
¤  Vill området att det undersöks om  bastumöjligheter vid badplats ?
¤  Våra offentliga bad utökades i år med en flotte nästa år vad vill du?
¤  Dräneringsproblemen i området. Alarm och åtgärder
¤  Vinterunderhålet bra eller är du nöjd?

Kom på årsmötet och påverka ditt boende! Är du inte medlem, så kontakta någon i styrelsen. Kontakt

Vänlig hälsning
Bvvf styrelse

Protokoll

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Växtlighet vid våra gator och gång/cykelvägar

På en del gator inom Borsökna Väster finns ställen där framkomlighet och sikt störs av den lummiga grönskan från träd och buskar. Kolla gärna dina häckar och klipp om det behövs. Mer info i EK nedan:

Din häck kan vara en trafikfara – Eskilstuna – ekuriren (Artikeln i PDF)

Trots att sommarvädret lämnar en del övrigt frodas grönskan. Det innebär att fastighetsägare måste hålla efter växtligheten. Misskötsel kan i slutänden leda till böter.
EKURIREN.SE

Du kan också se kommunens regler på: http://www.eskilstuna.se/…/Trafikregler-och…/Fri-sikt/

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Sjösättning av badflotten

Nu är den äntligen på plats.
Efter troget arbete av Lasse, Lars-Erik, Lennart, Ralph och Ulf är nu badflotten på plats vid T-bryggan (Vipvägen). Detta i god tid före badsäsongen.

Ett jättestort tack till er alla!!

Nedan finns lite bilder från förrättningen.

Båt

Arbetsfartyg anländer

Lägg ut

Klart för avgång.

På plats

Badflotten förankrad på plats

Crew

Del av arbetslaget efter väl utfört arbete

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Badflotten levererad

Badflotten till T-bryggan är nu levererad. och skall så småningom ut på plats. Hoppas den kommer till stor glädje under sommaren.

Tyvärr så tillgrep någon en kasse med spännband i något obevakat ögonblick under transporten ner till stranden. Om någon sett något eller hittat den, så kontakta oss på info@bvvf.nu.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Eldning av ris och dyl.

Det börjar bli vår i luften och en massa skräp i form av ris och dylikt måste bort. Det är frestande att elda upp detta på tomten, men tänk på att vi bor ganska tätt på en del ställen och grannen kanske vill sitta ute och njuta av solen eller har andra planer eller kanske rent av har fysiska besvär av röken.

Generellt gäller enligt kommunens regler: ”Det är i normala fall tillåtet att elda trädgårdsavfall (allt annat avfall är förbjudet) utomhus inom  detaljplanelagt område de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Man måste dock ta hänsyn så att grannar eller kringboende inte störs av röken.”

Mer om detta står  på: http://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Brandskydd1/Elda-ute/

Så innan du eldar hör med dina grannar, kolla vindriktning, ha släckutrustning till hands eller överväg alternativet att köra avfallet till återvinningscentralen eller någon av de majbrasor som börjar växa fram exv. Lilla Nyby.

Tack för visad hänsyn!

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd