Kontakt

Synpunkter eller förbättringsförslag? Har du synpunkter om BVVF? Eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Då vill vi gärna ha reda på det. Kontakta oss gärna

Trafiksektionen

Per-Erik Andersson  per-erik.andersson@eskilstuna.se

Badsektionen 

Annika Gustafsson annika.m.gustafsson@telia.se

Lars Eriksson 070-636 6329 eller 016-51 58 84)

Lennart lennart_lindh@telia.com

Blomlådor

Noomi Frid 0733-191712 noomi@inspirerad.info

IT/hemsida

Bengt Dordlofva bengt@dordlofva.se
Lennart Lindh lennart_lindh@telia.com

Sociala aktiviteter

Anna-Karin Sigurd eriksson.ak@live.se

Ekonomi  

Jonas Forsberg 076-1060176 ekonomi@bvvf.nu

Sektreterare/djur 

Annika Gustafsson annika.m.gustafsson@telia.com

Styrelseuppdrag

Janne Persson Wistrand  jan.wistrand.persson@gmail.com

Övrigt                                                                                                                                       Mailadress BVVF: info@bvvf.nu    Facebook: facebook.com/Borsökna Väster