Borsökna Väster Loppis

2024-05-04 Klockan 10.00 till 15.00

Föreningen skall anordna loppis i Borsökna Väster och då kommer det att finnas två alternativ.

1 Du väljer att ställa ut dina saker i anslutning till          tomtgränsen där du prismärker och anger swish nummer.

2 Du tar med ett bord och ställer upp dina saker på fotbollsplanen i anslutning till Vipvägen.

Om du väljer alternativ 1 så vill jag att ni anmäler detta på vår mailadress info@bvvf.nu så ska vi få ut en karta på var man kan hitta försäljning.

Senaste datum för att göra en anmälan är 2024-04-28 för att komma med på kartan. Glöm inte namn och adress.

Kartan kommer att finnas på föreningens hemsida www.bvvf.nu och på informationstavlan vid fotbollsplanen

 

Med vänlig hälsning föreningen Bvvf.

Informationen finns som pdf nedan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Borsökna Väster Loppis

Dags för blomlådor

Det närmar sig säsong för blomlådorna på våra gator. Förutom att de hjälper till att hålla nere hastigheten så är de också fina.

Du vet väl att BVVF hjälper medlemmar med blomlådor som byggts enligt kommunens regler, samt sponsrar med jord och blommor?

I länken nedan får du instruktioner om hur du skall gå till väga.

https://www.bvvf.nu/wp-content/uploads/2024/04/Blomlador-Vastra-Borsokna-2024.pdf

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dags för blomlådor

Grannsamverkan mot Brott; efter 19 år en positiv nyhet för säkerheten och tryggheten”.

Grunden för Grannsamverkan mot brott:

◦ Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott

◦ Meddela dina grannar om du är bortrest.

◦ Förvara värdesaker på ett betryggande sätt, det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

◦ Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Läs mer historik, info och tips i ;

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Grannsamverkan mot Brott; efter 19 år en positiv nyhet för säkerheten och tryggheten”.

Anteckningar från områdes-/årsmötet 2023

Lite sent om sider, så kommer här anteckningar från områdesmötet i november.

https://www.bvvf.nu/wp-content/uploads/2024/01/arsmotesanteckningar-2023.pdf

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anteckningar från områdes-/årsmötet 2023

Inbjudan till BVVF årsmöte 2023

Ett möte till för områdets bästa .

Torsdagen 9.11 kl 18.30 – ca 20.00 Mesta Skola . Matsalen.

Förslag till mötes agenda

-Presentation och mötessyfte

– Bvvf har många Trevliga Områdes aktiviteter för barn och vuxna . Bra? Finns nya realistiska förslag?

– Aktuell Områdes utbyggnad.
Info om vad som nu händer.

– Trafik och säkerhet i området . Är den bra och kan den förbättras med din hjälp?

– EV minst en hjärtstartare till området . Utredning presenteras och mötes beslut .

– Våra två omtyckta badplatser , vad hände i år och vad händer nästa år?

– Vad har föreningen utfört för medlemspengarna , hur har ekonomin utfallit och vad planeras nu ekonomiskt med din hjälp?

– Vilken medlemsavgift kan motiveras för 2023?

– Grannsamverkan MOT och UTAN Brott i området . Verksamhetsnytta ? Händelser.? Kan den utvecklas med din hjälp eller bör den tom ev avvecklas ? Regler för FB grupp medverkan.

– Vad betyder föreningen för områdets gemenskap , utveckling och attraktion ?

– Vilka personer väljer årsmötet till att driva föreningen ?

– Hur får vi flera med i föreningen vars verksamhet troligen gynnar alla boende .

– Föreningens info budskap . Bra/Dåligt ?

– Övriga förenings frågor från närvarande .

-Avslutning/ Ev avtackningar

Varmt Välkomna

medlemmar och icke medlemmar.

Styrelsen BVVF .

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till BVVF årsmöte 2023

Blomlådor, information

Här kan du läsa om hur du skall bära dig åt för att ta hand om blomlådor utplacerade i vårt område.

https://www.bvvf.nu/wp-content/uploads/2023/03/Blomlador-Vastra-Borsokna.pdf

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Blomlådor, information

Protokoll från områdesmötet 2022

Ca 30 personer kom till mötet där deltagarna glädjande gav samtycke och tyngd till vår verksamhet  och gav starkt bifall till vårt budskap i olika frågor. En sammanfattning av det som avhandlades går att läsa i bifogade protokoll. Årsmötesprotokoll Borsökna Väster villa och fritidsförening 2022 Ett stort tack till de engagerade deltagarna!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från områdesmötet 2022

Inbjudan till BVVFs 17 e områdes/Års-möte
Borsökna Väster

Torsdag 17/11 kl 19 – ca 20.15 i Mesta Skolas Matsal

Dagordning:

1. Vad vill du ha för typ av bostads/fritids område med stöd av styrelsen och föreningens medlemmar? Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

Vad kan förbättras? Vad är viktigt för att utveckla och behålla områdets attraktionskraft?

2. Föreningens verksamhet och våra aktiviteter i området och vad kan och vill du bidra med för att saker kan genomföras?

3. Områdesinformation om byggverksamhet och övriga planer i närtid.

4.  Resultatet av Trafikhändelser och Grannsamverkan mot brott, utfall.  Är Grannsamverkan MOT Brott i området tillräckligt i dagens brotts samhälle?

5. Årsmöte, föreningens ekonomi med ditt viktiga stöd, valfrågor, betydelsefulla medlemsavgiften.

6. Övriga  områdes frågor 

7. Tack och Avtackningar

Hjärtlig välkomna / Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till BVVFs 17 e områdes/Års-möte
Borsökna Väster

Områdesbrevet nu i din låda.

Här kommer lite information om vad som hänt och händer i vårt underbara område.

Stöd verksamheten genom att betala in din medlemsavgift på endast 200 kr till Plusgiro 642979-9. Om du inte fått områdesbrevet med bilagd faktura, så ange Fastighetsbeteckning och ditt namn och adress med inbetalningen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Områdesbrevet nu i din låda.

Idrott i Borsökna sjön genom åren

Sörmlands idrottshistoriska sällskap har publicerat detta blad om idrott i och kring Borsökna.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Idrott i Borsökna sjön genom åren