2014

Styrelsemöten 2014

  • 23 januari (styrelsemöte)
  • 11 mars (styrelsemöte)
  • 8 april (arbetsmöte medlemsutskick)
  • 1 maj (trafikdag)
  • 26 juni (styrelsemöte)
  • datum ej fastslaget – augusti (arbetsmöte inför områdesmöte 2014)
  • datum ej fastslaget – augusti/september (områdesmöte 2014)

Protokoll