Styrelsen

BVVF-styrelse för 2019-2020

Lennart Lindh (ordförande, grannsamverkan)
0705-426024 lennart_lindh@telia.com

Annika Gustafsson (sekreterare, djurfrågor)
annika.m.gustafsson@telia.com

Jonas Forsberg (Kassör, ekonomiansvar)
076-1060176 ekonomi@bvvf.nu

Anna-Karin Sigurd (sociala aktiviteter)
eriksson.ak@live.se

Noomi Frid (blomlådor etc.)
0733-191712 noomi@inspirerad.info

Lars Eriksson (bad)
tel: 070-636 63 29

Per-Erik Andersson (trafik)
per-erik.andersson@eskilstuna.se

Bengt Dordlofva (web, info)
bengt@dordlofva.se

Janne Persson Wistrand (valberedning)
jan.wistrand.persson@gmail.com

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens arbete är du välkommen att höra av dig till styrelsen eller valberedaren.