T-Bryggan

T-bryggans badplats ligger vid slutet av Vipvägen och är den största badplatsen av de bad som BVVF har uppdragsersättning från kommunen för.

Badplatser

 

 

 

 

A) I-Bryggan   B) T-Bryggan   C) Mesta Piraterna

Kommunen har under senvåren röjt vass och lagt sand på vänster sida av bryggan med avsikt att utöka badytan.

Under badsäsongen 2014 kommer AMA hjälpa till att städa. Nedan ser du den arbetsbeskrivning som är framtagen för T-bryggan och I-bryggan.  

Vecka 21    Vårröjning   T-bryggan och I-bryggan:                                                              Klippa gräs och röja sly enl överenskommelse. Slå strandvass. Plocka ev skräp. Forsla bort gammalt och nytt sly och ris.

Vecka 23   T-bryggan    Klippa gräs och städa                                                                           Vecka 25   T-bryggan     Klippa gräs och städa                                                                      Vecka 27   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa                                               Vecka 29   T-bryggan   Klippa gräs  och städa                                                                       Vecka 31   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa                                                         Vecka 33   T-bryggan  Klippa gräs och städa                                                                                 Vecka 35   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa