Grannsamverkan Västra Borsökna

 

 

 

 

 

BVVF områdesskäl att vara med i grannsamverkan i Borsökna Väster

  1. Ökad känsla av trygghet
  2. Även ”buset” kan läsa skyltar. Polisen säger att buset gärna undviker ett vaksamt område/gata.
  3. Det fungerar, för när vi som är med larmade vid ”försök till inbrott” kom två polisbilar direkt.
  4. Hjälper oss alla att mer kunna bevara ett bra rykte och härligt bostadsområde.
  5. Nackdelar? Det är ju BUS-enkelt för dig att vara med och ger mervärde även för oss som är med.
  6. Kontakta ditt närmaste kontaktombud för information.
  7. Nu mailar BVVF styrelse och samverkans deltagare mellan varandra när vi ser och hör om busets framfart.  OM vi får medlemmar/deltagare att lämna mailadress kan vi mycket skyndsamt få ut information i området.
  8. Läs här om föreningens enkla kontrakt utarbetat i samråd med polis, förankrat i områdesträffar

Din medverkan är gratis. Du visar den genom att sätta dekalen på brevlådan.             Saknar du en dekal. Kontakta styrelsen.