Medlemsavgift

2014 är det 202 av 350 fastigheter som valt att vara medlem i Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening (BVVF). Vi hoppas att även de som inte valde att vara medlem förra året blir det i år. Tillsammans kan vi bidra till att Västra Borsökna blir ett tryggt och attraktivt område att bo i.

Medlemsavgiften per verksamhetsår (augusti-augusti) är 150 kronor enligt beslut på områdesmötet 2013.  Årsavgiften används för åtgärder som ökar trivseln i Västra Borsökna som exempelvis plantering i BVVF blomlådor, underhåll av badplatser m.m.

Inbetalningskort skickas ut varje år i april/maj tillsammans med medlemsinformation som kort beskriver vad BVVF jobbar med. Medlemsbrevet skickas ut till samtliga fastighetsägare även om man inte väljer att bli medlem.

Har du tappat bort ditt inbetalningskort eller flyttat in efter årets medlemsutskick går det bra att använda postgiro nummer nedan om du vill bli medlem.

Postgiro: 642979-9 (ange namn och adress)

Varmt välkomna till BVVF gamla och nya medlemmar