I-Bryggan

I-Bryggan ligger vid Ringduvevägen och är det minsta bad som BVVF får uppdragsersättning från kommuen för.

Badplatser

 

 

 

 

A) I-Bryggan     B) T-bryggan    C) Mesta Piraterna

Under badsäsongen 2014 kommer AMA hjälpa till att städa. Nedan ser du den arbetsbeskrivning som är framtagen för T-bryggan och I-bryggan.  

Vecka 21    Vårröjning   T-bryggan och I-bryggan:                                                              Klippa gräs och röja sly enl överenskommelse. Slå strandvass. Plocka ev skräp. Forsla bort gammalt och nytt sly och ris.

Vecka 23   T-bryggan    Klippa gräs och städa                                                                           Vecka 25   T-bryggan     Klippa gräs och städa                                                                      Vecka 27   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa                                               Vecka 29   T-bryggan   Klippa gräs  och städa                                                                       Vecka 31   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa                                                         Vecka 33   T-bryggan  Klippa gräs och städa                                                                                 Vecka 35   T-bryggan och I-bryggan  Klippa gräs och städa