Blomlådor

Nu när våren äntligen är här så är det snart dags för utplacering av föreningens blomlådor. Tillstånd är beviljat från kommunen och bussbolaget är informerad.

Markering i rosa punkt anger var föreningens 11 st par blomlådor står utfördelade. Varje par har en  fadder – en fastighetsägare i närheten. Frågor eller synpunkter rörande blomlådorna. Kontakta någon av oss i styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ber alla boende i området att se nödvändigheten med blomlådor. Sänker vi farten undviker vi olyckor och räddar liv. Om vi hjälps åt så slipper vi se den här synen i år