BVVF Badsektion

Styrelsens representanter i badsektionen är Annika Gustafsson,  Lars Eriksson och Lennart Lindh.

Badsektionen har haft möte med kommunen för att lyfta fram frågor som rör baden i området.

* T-Bryggan                                                                                                                                         * I-Bryggan                                                                                                                                          * Mesta Piraterna                                                                                                                               * Uppdragsersättning underhåll av badplatser                                                                              * Uppdragersättning vinterbidrag för plogning av gång/skidspår Borsökna sjön

Aktuella frågor som badsektionen driver tillsammans med kommunen

Större instas T-Bryggan                                                                                                              Kommunen har röjt vass på vänster sida av bryggan och lagt dit sand med syfte att utöka badytan. Badsektionen vill gärna ha din synpunkt hur du upplever den nya badytan.

Badplats Mesta Piraterna                                                                                                          BVVF har frågat kommuen hur de tänker kring badplats Mesta Piraterna. Idag är badet inte klassat som en kommunal badplats och kommer inte bli det heller. Kommunen anser att de kommunala baden kring Borsökna sjön är tillräckligt många. Inga åtgärder kommer ske från kommunens sida.

Vid badet finns det ett förråd inhägnat och som blivit ett tillhåll för ungdomarna. BVVF frågade vad för plan kommunen har. Svaret var att det idag inte finns någon  dokumenta-tion på vem som äger förrådet. BVVF badsektion har under 2014 följt upp frågan rörande förrådet men ägarfrågan är fortfarande oklar vilket gör att inga insatser planeras.

Kommunalt uppdragsbidrag                                                                                                          Idag finns ett avtal skrivet mellan BVVF och kommunen som reglerar det årliga bidraget för sommarskötsel av I och T-bryggan. Detta avtal kommer sägas upp av kommunen då det pågår en översyn av samtliga uppdragsbidrag kommunen avtalat. Detta innebär ingen förändring för 2013 då avtalet är giltigt tillsvidare. Mer information kommer när utredningen är klar. Syftet för kommunen är att få en mer enhetlig hantering av de uppdragsbidrag kommunen har. Frågan rörande kommunalt uppdragsbidrag har skett och idag finns inga planer på att dra in det bidrag BVVF får för T- och I-bryggan.

 BVVF tog upp frågan om det skulle gå att få uppdragsersättning för vinterunderhåll (plogning av skid och gång spår) på Borsökna sjön men det kunde kommunen inte lova utan hänvisar till pågående utredning av uppdragsersättning. Det är inte troligt att kommunen kommer godkänna ett bidrag för denna typ av underhåll då säkerheten för den som plogar inte kan säkerställas med 100 %. BVVF styrelse har därför beslutat att anlita Jonas Forsberg, tidigare styrelsemedlem i BVVF för plogning.  2014var det tyvärr ingen vinter som möjliggjorde en plogning av ett spår på sjön. Men om vintern 2015 är bättre kommer BVVF anlita Jonas Forsberg för plogning.