Protokoll

Trafiksektionen har under året haft löpande dialog med trafikavdelningen, Eskilstuna kommun. Här finner du protokoll från dessa möten.

Protokoll Trafikavd BVVF 2013-02-14_kompletterad                                                  Protokoll Trafikavd BVVF 2013-08-22