Om bvvf

Föreningen Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening, BVVF verkar inom
Eskilstuna Kommun, bostadsområdet Borsökna Väster. I området finns ca 370 fastigheter,
idag finns mera permanentboende än fritidsboende.

BVVF driver frågeställningar som berör fastighetsägare i Borsökna Väster. Medlemmarna verkar för ett välskött område, för tillsyn av lek- och badplatser, trafik, vägnät samt vägarnas underhåll.      Styrelsen är medlemmarnas språkrör mot polisen, kommunen och andra myndigheter vad gäller frågor som berör vårt område. Hör gärna av er till oss för kommentarer, frågor eller bilder! Vi uppmanar om hjälp för att nå ut med bästa information till majoriteten och för att skapa en hållbar kommunikation mellan oss grannar!

Mailadress BVVF: info@bvvf.nu                                                                                             Facebook: facebook.com/Borsökna Väster                                                                     Webbplats www.bvvf.nu
Webbplatsen publicerades officiellt 20.4 2007