Success Stories

”Grannsamverkan fungerar i Västra Borsökna. Grannar har nyligen observerat ett fordon med krossad bakruta. Fordonet har gömts på olika platser i Borsökna Väster. Polisen tipsades och konstaterade att fordonet var stulet. Ägaren kontaktades då och åerfick på plats sitt stulna fordon. Polisen är mycket tacksam att området fortsätter tipsa poliks samt är vaksamma – allt enligt en god grannsammverkans anda”                 Västra Borsökna Maj 2013