BVVF Trafiksektion

Enligt beslut på 2013 områdesmöte ska styrelsen fortsätta ha ökad fokus på trafikfrågor då många medlemmar upplever trafiksituationen som besvärlig. Styrelsens representanter i trafiksektionen är Ulrika Scherberg och Ralf Angestam. 

Trafiksektionen har haft möte med kommunen i februari för att lyfta fram trafikfrågor som rör området

* Hastighet i området                                                                                                                         * Skymd sikt                                                                                                                                        * Vägskyltar                                                                                                                                        * Högerregel                                                                                                                                         * Farthinder                                                                                                                                        * Trottoar/Cykelbana                                                                                                                        * Vinterunderhåll

Trafiksektionen har också haft en dialog med bussbolaget ang. bussarnas hastighet i området. Detta har direkt hjälpt med att få ner farten.

Föreningen samverkar med polis. Två poliskontroller har ägt rum i februari med ordningsböter som följd. BVVF hoppas på ytterligare fartkontroller i området i år. Polisen uppmanar att du tar kontakt med dem via mail eller telefon när du ser incidenter.

Aktuella frågor som trafiksektionen driver tillsammans med kommunen:

Hastighetsbegränsning                                                                                                                  BVVF önskar 30 km/h i hela området. 50 km/h sträckan på Falkvägen till Flugmötesvägen har problem med trafikanter som ej håller hastighetsbegränsningen. Cykel/gångväg saknas så denna är sträcka är särskilt farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikavdelningen har i planen att det ska bli 40 km/h där det idag är 50 km/h. Omskyltningen beräknas ta 1-2 år p.g.a. bristande resurser. BVVF erbjuder finansieringsstöd för att påskynda processen. Kommuen har avböjt detta förslag då förtur av insatser inte skall kunnas fås genom finansiell hjälp.

Notera att det är okey att säga till trafikanter att i Borsökna Väster respekteras trafikreglerna av de boende.

Vi kan alla hjälpas åt och sänka farten genom att välja att åka i max 30 km/h även på andra gator än din egen 

Farthinder                                                                                                                               Tillstånd är beviljat för samtliga BVVF 22 blomlådor. Dessa kommer att placeras ut i april/maj. Kommunen ska undersöka om en betonglösning kan vara möjlig på särskilt utsatta ställen. Kommunen håller på att undersöka om vi kan få permanent farthinder på prov på slutet av Falkvägen, där det varit som störst problem med blomlådorna men inga permanenta hinder kommer installeras under 2014 så blomlådorna kommer verka som farthinder även under 2014,

Cykel/gångbanor                                                                                                                               Behov av cykel/gångvägar i området:

  • Flugmötesvägen/Falkvägen
  • Falkvägen/Hattranvägen
  • Sandhamnsvägen/Borsöknavägen

Kommunen anlade cykelbana Ekeby på Åsbyvägen mot Mesta/Berga förbi återvinningsanläggningen under 2013.

Trafiksektionen har jobbat aktivt mot kommunen för att få cykel och gångbana nere i Västra Borsökna. Glädjande har detta arbete resulterat i att kommunen nu börjat att förlänga cykel/gångvägen utefter Flugmötesvägen fram till Falkvägen. Någon typ av farthinder planeras samtidigt att byggas i Flugmötesbacken. Planen är att detta kan färdigställas under 2014.

Vi är glada för denna insats men BVVF är ännu inte nöjda, nästa steg är att få en cykel/gångväg längs hela Falkvägen.